คอร์สยอดนิยม

คอร์สสรุปก่อนสอบ เนติ 1/74 แพ่ง

 • ราคา 3300

 • เริ่ม 29/09/2021
 • ถึง 03/10/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สสรุปก่อนสอบ เนติ 1/74 อาญา

 • ราคา 3300

 • เริ่ม 22/09/2021
 • ถึง 26/09/2021
 • /
 • /
 • /

2 ขา คอร์สสรุปก่อนสอบ เนติ 1/74 แพ่ง - อาญา

 • ราคา 6500

 • เริ่ม 22/09/2021
 • ถึง 03/10/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สทบทวนหลักกฏหมาย 1/74 อาญา

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 30/08/2021
 • ถึง 12/09/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สทบทวนหลักกฏหมาย 1/74 แพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 11/09/2021
 • ถึง 26/09/2021
 • /
 • /
 • /

2 ขา คอร์สทบทวนหลักกฏหมาย 1/74 แพ่ง-อาญา

 • ราคา 7500

 • เริ่ม 30/08/2021
 • ถึง 26/09/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สฝึกเขียนตอบ เนติ 1/74 อาญา

 • ราคา 2900

 • เริ่ม 01/09/2021
 • ถึง 26/09/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สฝึกเขียนตอบ เนติ 1/74 แพ่ง

 • ราคา 2900

 • เริ่ม 01/09/2021
 • ถึง 03/10/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สสรุปผู้ช่วยฯ&อัยการผู้ช่วย (กฏหมาย 4 มุมเมือง) 2564

 • ราคา 12900

 • เริ่ม 01/08/2021
 • ถึง 31/10/2021
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร