คอร์สยอดนิยม

เนติ 1/74 ระยะยาว แพ่ง

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 11/05/2021
 • ถึง 27/08/2021
 • /
 • /
 • /

เนติ 1/74 ระยะยาว อาญา

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 11/05/2021
 • ถึง 27/08/2021
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 1/74 ระยะยาว แพ่ง-อาญา

 • ราคา 17200

 • เริ่ม 11/05/2021
 • ถึง 27/08/2021
 • /
 • /
 • /

คอร์สสรุปผู้ช่วยฯ&อัยการผู้ช่วย (กฏหมาย 4 มุมเมือง) 2564

 • ราคา 12900

 • เริ่ม 02/08/2021
 • ถึง 31/10/2021
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร