คอร์สยอดนิยม

เนติ 2/74 ระยะยาว วิ.แพ่ง

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 09/11/2021
 • ถึง 04/03/2022
 • /
 • /
 • /

เนติ 2/74 ระยะยาว วิ.อาญา

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 09/11/2021
 • ถึง 04/03/2022
 • /
 • /
 • /

2 ขา เนติ 2/74 ระยะยาว วิ.แพ่ง-วิ.อาญา

 • ราคา 17200

 • เริ่ม 09/11/2021
 • ถึง 04/03/2022
 • /
 • /
 • /

คอร์สทบทวนหลักกฏหมาย 2/74 วิแพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 14/03/2022
 • ถึง 27/03/2022
 • /
 • /
 • /

คอรร์สทบทวนหลักกฏหมาย 2/74 วิอาญา

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 28/02/2022
 • ถึง 14/03/2022
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร