คอร์สยอดนิยม

คอร์สติวสรุปเจาะฎีกาเด็ดก่อนสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ปี 2565

 • ราคา 8900

 • เริ่ม 04/02/2023
 • ถึง 16/02/2023
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 2/75 วิ.แพ่ง

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 04/03/2023
 • ถึง 17/03/2023
 • /
 • /
 • /

ทบทวนหลักกฏหมาย 2/75 วิ.อาญา

 • ราคา 3900

 • เริ่ม 11/03/2023
 • ถึง 24/03/2023
 • /
 • /
 • /

2 ขา ทบทวนหลักกฏหมาย 2/75 วิ.แพ่ง-วิ.อาญา

 • ราคา 7500

 • เริ่ม 04/03/2023
 • ถึง 24/03/2023
 • /
 • /
 • /

ข่าวสาร